Tổng hợp File Excel về tính giá thành của doanh nghiệp

** bít tất các File Excel về tính giá thành của Doanh nghiệp

1. File Excel Giá thành Công ty Dịch vụ

2. File Excel Giá thành Công ty Gia công
– thông báo doanh nghiệp
– Tháng nhập liệu
– Danh mục vật tư (phụ)
– Nhập tồn đầu
– Đơn giá gia công hoặc đơn giá lương
– Cập nhật nhập xuất vật tư
– Cập nhật phí 622 – 627
– Tính giá vốn nguyên vật liệu
– Tồn kho ngay thức thì
– Tính giá thành
– ít tổng hợp nhập – xuất – tồn
– mỏng giá thành sản phẩm;
– thưa phí sinh sản.

3. File Excel Giá thành Công ty May

4. File Excel Giá thành Công ty sinh sản

5. File Excel Giá thành Công ty Xây dựng

6. File Excel Giá thành sử dụng phối hợp phương pháp trực tiếp và tỷ lệ.

** Tải Trọn bộ File Excel về tính giá thành của doanh nghiệp:
Các bạn chat trực tiếp với tư vấn viên góc bên phải ( can dự giờ hành chính)

Bài viết: Tổng hợp File Excel về tính giá thành của doanh nghiệp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.